Sürdürülebilirlik Bilincimiz

Günümüzde sağlık hizmetleri sektörü, hem yüksek miktardaki kaynak tüketiminin sebep olduğu sera gazı salınımları, hem de ürettikleri atıklar nedeniyle çevreye neredeyse çelik fabrikaları ve petrol rafinerileri kadar zarar vermektedirler. Baymed’de biz, sürdürülebilirliğin artık bir ölüm kalım meselesi olduğunun farkındayız. Çünkü dünya yoksa biz de yokuz. Üretimde, planlamada ve diğer birçok alanda çevreye saygı, temel ilkelerimizden biridir. “Yeryüzünü atalarımızdan miras almıyoruz, çocuklarımızdan ödünç alıyoruz “ bilinci ile bu kararlılığı gösteriyoruz. Bu yüzden çevre duyarlılığını bir şirket kültürü olarak benimsiyor, her bir çalışanımızda bu duyarlılığın derinlemesine gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Entegre tesislerimiz ve müşterilerimiz arasında oluşturduğumuz sinerji ile, ürünlerimizde neredeyse% 100 geri dönüştürülebilir, çevre dostu hammaddeler kullanıyoruz. Ayrıca, ürünlerimizi korumak için kullandığımız tüm ambalaj malzemeleri de geri dönüştürülebilir olanlardan seçiyoruz.

Tesisimizde, tüm çevre standartlarına uygun olarak çevre ve gürültü kirliliğine asla sebep verilmemektedir. Toz veya gazlar gibi hava kirliliğine sebep olacak emisyonlar, aynı zamanda ses (gürültü), ışık, radyasyon veya titreşim emisyonları olarak da ortaya çıkarılmamaktadır. Çevreyi korumak için mümkün olan her yerde emisyonları ve atıkları azaltmayı hedefliyoruz. Genel merkezimizin çatısında 10.672 m2 de kurulan, 6.468 adet güneş enerjisi mono kristal panel ile yılda yaklaşık 3.600.000 kWh temiz, yenilenebilir enerji üreterek, atmosferimizden 1.594.8 ton CO2/yıl emisyonunun kaldırılmasına eşdeğer katkı sağlıyoruz.

Ayrıca üretim tesisimiz Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bir dizi küresel çevre standardı olan ISO 14001'e göre sertifikalandırılmıştır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

Medikal tekstilin önde gelen uluslararası üreticilerinden biri olarak müşterilerimize, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve topluma karşı özel bir sorumluluk taşıyoruz. Her şeyden önce bizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyetini, başarısını, çalışanlarımızın geçimini ve sağlığını, yurt içinde ve yurt dışında hizmet verdiğimiz tüm toplulukları önemsiyoruz. Kendi üretim tesislerimizde veya tedarik zincirimizin herhangi bir yerinde, insan hakları ihlallerine karşı sıfır toleransımız vardır. Tedarikçilerimizi seçerken etik standartlara uygun olduklarından emin olarak seçiyoruz. Aynı zamanda üretim tesisimiz çevresel ve sosyal kriterlerle geri dönüştürülmüş tekstil ürünlerini garanti eden GRS (Global Recycled Standard) sertifikasına sahiptir.

Baymed Kültürü

Eşitlik” ve fırsat eşitliği kavramlarından ilham alarak tüm çalışanlarımıza, cinsiyet, yaş, eğitim, deneyimlerine bakmaksızın,
aynı bütünün parçası olduklarını hissedecekleri bir çalışma ortamı hazırlamayı değerli buluyoruz.

Daha Fazlası