Dünden Bugüne Sağlık

Yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte kronik hastalıklara sahip daha fazla insan sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, solunum yolları hastalıkları ve diyabeti kapsayan kronik hastalıklar dünyada tüm ölümlerin %63'ünden sorumlu. Obezite, hareketsizlik, yetersiz beslenme, yoğun stres, alkol ve sigara tüketimin artması gibi sebeplere bağlı olarak bu oranın daha da artacağı tahmin ediliyor.

Yaşanan bu zorlukları daha da kötüleştiren COVID-19 pandemisi, sağlık sektörünün değişime karşı ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu. Sağlık hizmetleri daha önce hiç olmadığı kadar kritik öneme sahip bir noktaya geldi. Hiçbir sağlık sisteminin “bir sonraki büyük şeye” karşı güvende olmadığı anlaşıldı. Sağlık hizmetlerinin ayakta kalabilmesi için, sürekli çığır açan ürünler, hizmetler ve çözümler üretecek yenilikler yapmanın gerekliliği tüm çevrelerce kabul edildi.

Günümüzde sağlık sektörünün tüm dünyada karşı karşıya kaldığı, aşması gereken temel zorluk, artan maliyetler karşısında azalan bütçelerle, insan sağlığından ödün vermeden kaliteyi artırmak. Son 20 yıldır maliyetler artmaya devam ederken, gelirler ise azalma eğiliminde. Sağlık sektörünün geleceği de bu zorluğun aşılması için gereken stratejik dönüşümü sağlayacak iş modellerinin ve kurumsal yapıların kurulmasına bağlı. Bu nedenle Haskan Şirketler Grubu bünyesinde Baymed şirketini kurduk.

Stratejimiz Amacımız

Sağlık hizmetlerinin ayakta kalabilmesi için, çığır açan ürünler,
hizmetler ve çözümler üretiyoruz.

Daha Fazlası