Stratejik Amacımız

Baymed olarak amacımız, sürdürülebilir yenilikçi bakış açımızı kullanarak, dünya çapında sağlık sektörünün ihtiyacı olan tek kullanımlık medikal tekstil ürünleri başta olmak üzere tıbbı cihaz sektöründe, maliyetleri azaltan, verimliliği artıran, yenilikçi, koruyucu ve güvenilir çözümler sunmak. Bu amaca ulaşmak için gösterdiğimiz stratejik çabamız dört taraflı bir yapıdan oluşuyor; hastalar, sağlık çalışanları, müşterilerimiz ve sağlık kuruluşları.

Hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini stratejik bakış açımızın ön şartı olarak kabul ediyoruz. Sağlık sektörünün içinde bulunduğu mali baskıların yönetilmesinde, hasta deneyimi önemli bir unsur haline gelmiştir. Hasta sağlığı için doğru prosedürün uygulanması, hastaların bekleme sürelerini azaltmakta ve daha konforlu tedavi imkânı sunarak hasta deneyimini olumlu yönde geliştirmektedir. Hasta memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisine ek olarak, sağlık çalışanlarının da konfor ve güvenliğini artırmaktadır. Daha hızlı işlem yapmalarını sağlayarak, gelirlerinin de iyileşmesine yardımcı olmakta ve memnuniyetlerini artırmaktadır. Yükselen hasta ve sağlık çalışanı memnuniyeti aynı zamanda, sağlık kuruluşlarının marka itibarını ve rekabet gücünü olumlu yönde doğrudan etkilemektedir.

Stratejik çabalar sonucu ortaya çıkardığımız çözümün türü ne olursa olsun ihtiyaçları karşılanacak hasta ve sağlık kuruluşları için maliyetleri azaltmalıdır. Tek kullanımlık medikal tekstil ürünleri maliyetleri, sağlık kuruluşlarının önemli gider kalemlerinden biridir. Medikal tekstil sektörünün en büyük entegre tesislerine sahip markalarından biri olarak, doğrudan hammadde ve ara mamul üreticisi olmanın avantajlarını kullanarak hazırladığımız fiyat ve büyük indirimlerle maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Çok deneyimli uzmanlarımızın dünyanın dört bir yanındaki sağlık kuruluşları ile geçmişe dayalı güçlü işbirliği kabiliyetleri var. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak sunduğumuz özelleştirilmiş, tek kullanımlık cerrahi önlük, cerrahi örtü, örtü setleri, ameliyathane aksesuarları, non steril ürünler gibi benzersiz çözümlerle her operasyon için doğru ürünün kullanılmasını sağlayarak israfın önlenmesine, operasyonların hız ve verimliliğinin artmasına katkı sağlıyoruz. Tek kullanımlık cerrahi setlerin kullanımının operasyonel hazırlık süresini %40’a kadar hızlandırdığı bilinmektedir. Entegre tesisimiz sayesinde termin sürelerini oldukça kısa tutarak, tek elden tedarik ederek, müşterilerimizin verimlilik artışı yakalamalarına katkı sağlıyoruz.

Ürünlerimiz insan sağlığını doğrudan etkilediğinden, düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen küresel olarak geçerli, karmaşık standart ve prosedürlere sahiptir. Sağlık kuruluşlarının çözümlerimizi kullanarak bu standart ve prosedürlere uymalarına yardımcı oluyoruz. Bu uyumun sağlanması, tüm hasta ve sağlık çalışanlarına aynı deneyimi yaşatmak, kurum genelinde tutarlılığı sağlamak, olası finansal ya da idari yaptırımlardan korunmak gibi faydalar sağlamaktadır

Sürdürülebilirlik Bilincimiz

Yeryüzünü atalarımızdan miras almıyoruz, çocuklarımızdan ödünç alıyoruz “
bilinci ile bu kararlılığı gösteriyoruz.

Daha Fazlası