Baymed Medikal

Kalite Politikamız

Medikal sektöründe müşterilerinin iş ortağı olan şirketimiz;

- Müşterinin kalite, fiyat, termin ve danışmanlık beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

- Süreç verimliliğini esas alarak ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koyan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmeyi,

- Tedarikçilerle karşılıklı katma değere dayalı iş ilişkisi kurmayı ve ana tedarikçilerinin Kalite Yönetim Sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,

- Tüm çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı ve çalışan memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.